ZomerlichtPrivacy Verklaring

Uitgeverij Zomerlicht houdt zich voornamelijk bezig met de publicatie van boeken en daarmee verwante zaken. We gebruiken persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier onder lees je hoe we dat doen.

1. Waar is het voor?  Zomerlicht verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, zoals met afnemers van producten en diensten; voor contact met auteurs, leveranciers en andere relaties; voor het voeren van een daarvoor relevante administratie; voor het aanbieden van diensten, zoals het sturen van nieuwsbrieven; voor het contact onderhouden met geïnteresseerden en andere belanghebbenden en voor het doen van onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
Zomerlicht gebruikt verder persoonsgegevens voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bij het bewaren van facturen; voor onze bedrijfsvoering en voor samenwerking met andere partijen zoals postbezorgers.
Zomerlicht registreert instellingen en voorkeuren bij het gebruik van de Website (via zgn. cookies, zie de afzonderlijke cookieverklaring op de Website).
Zomerlicht verwerkt ook persoonsgegevens via de Website en daarmee samenhangende diensten als chat en email. Dat gebeurt op basis van toestemming of vanwege een gerechtvaardigd belang (het is praktisch en noodzakelijk bij het contact met bezoekers van de site).
Behalve bij de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt Zomerlicht  geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming.

2. Om welke gegevens gaat het? Het gaat om persoonsgegevens als naam, adres, postcode, woonplaats (om iets te kunnen toesturen); bankrekeningnummer (om betalingen te kunnen doen aan auteurs of andere belanghebbenden); telefoonnummer (om te kunnen terugbellen of voor praktische andere zaken); e-mailadres (voor informatie of ander relevant contact).

3. Hoe zit het met nieuwsbrieven? Om digitale nieuwsbrieven en andere relevante informatie te kunnen sturen hebben we een e-mailadres nodig. Dat adres voegen we na uitdrukkelijke toestemming toe aan de lijst van abonnees. Via een linkje in elk bericht is afmelding van de lijst eenvoudig.

4. En wat gebeurt er met de gegevens van de eigen account? Het is op onze site (nu of op termijn) mogelijk een account aan te maken. Je vult er naam en e-mailadres in en toekomstige inloggegevens zoals een wachtwoord. Met een account hoef je bij een volgend bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kan worden gezien of je gebruik maakt van bepaalde diensten van Zomerlicht. Als gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de grondslag een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. We kunnen je inloggegevens aanvullen met informatie die we van je hebben zoals het ontvangen van een nieuwsbrief. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om speciale aanbiedingen te kunnen doen.

5. Het bewaren en delen van persoonsgegevens Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en niet langer dan nodig bewaard om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Tenzij in gevallen die in deze verklaring worden genoemd en tenzij bij wettelijke verplichting, worden je gegevens niet aan anderen of andere partijen verstrekt. Mocht je er zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, dan kan dat echter wel.

6. Hoe kun je je gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen?
Daarvoor stuur je een verzoek aan contact@uitgeverijzomerlicht.nl. We laten je dan weten welke gegevens we van je hebben. We zullen je gegevens verwijderen, tenzij wij door wettelijke regels verplicht zijn je gegevens voor een bepaalde periode te bewaren (zoals bij betaal- of factuurgegevens). Mochten we zekerheid willen over de vraag of jij het zelf bent die het verzoek indient, dan kunnen we vragen om een kopie van een legitimatiebewijs. Maak op de kopie voor de veiligheid BSN, document identificatienummer en mrz code (die rij zwarte letters en cijfers onderin) onleesbaar. Je hebt ook het recht om over het gebruik van je gegevens bij de autoriteit persoonsgegevens (AP) een klacht in te dienen.

7. Technische beveiliging We zorgen er met passende technische en organisatorische maatregelen voor dat anderen niet bij je gegevens kunnen. Wanneer je ons via internet gegevens doorgeeft, gebeurt dat via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

8. Gegevens via clicks Op onze Website worden algemene gegevens bijgehouden om het bezoeken van de Website zo prettig en doelmatig mogelijk te maken. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

10. Gebruik van cookies Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en dat door je browser op je computer of op een ander apparaat van je wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo kunnen we ook voor jou persoonlijk je bezoek aan de site makkelijker maken. Zie voor meer uitleg onze cookieverklaring op de Website.

11. Vragen Heb je nog specifieke vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via contact@uitgeverijzomerlicht.nl

12. Gegevens over ons: Uitgeverij Zomerlicht, onderdeel van Heart Media Group, Vestigingsadres: Ockhuizerweg 16-B, 3455 RW Haarzuilens-NL. Telefoon 030-6770859. Bereikbaar maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Website: www.uitgeverijzomerlicht.nl  E-mail: contact@uitgeverijzomerlicht.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 november 2020 Mogelijk zijn er van tijd tot tijd aanpassingen nodig in deze verklaring op grond van nieuwe regels of op grond van nieuwe inzichten voor betere formuleringen. De gewijzigde privacyverklaring zullen wij altijd meteen op onze site zetten. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zullen we daarvan op de site melding maken. Zomerlicht raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.